Από κάποιους της λίστας το περιμένεις να έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Κάποιοι πάλι μας εξέπληξαν ευχάριστα.

Η διαπίστωση που μας έκανε περισσότερο εντύπωση είναι ότι οι Πρόεδροι των ΗΠΑ που βρίσκονται στην λίστα έχουν το χαμηλότερο IQ…

Αν θέλετε να μάθετε το δικό σας δείκτη νοημοσύνης πηγαίνετε εδώ και κάντε το Τεστ.

Arnold Schwarzenegger – IQ 135

Arnold Schwarzenegger


Bill Clinton – IQ 137

Bill Clinton


Bill Gates – IQ 160

Bill Gates - IQ 160


Dolph Lundgren – IQ 160

Dolph Lundgren - IQ 160


George H.W. Bush – IQ 96

George H.W. Bush - IQ 96


George W. Bush – IQ 125

George W. Bush - IQ 125


Hillary Clinton – IQ 140

Hillary Clinton - IQ 140


James Woods – IQ 180

James Woods - IQ 180


JFK – IQ 119

JFK - IQ 119


Jodie Foster – IQ 132

Jodie Foster - IQ 132


Madonna – IQ 140

Madonna - IQ 140


Nicole Kidman – IQ 132

Nicole Kidman - IQ 132


Quentin Tarantino – IQ 160

Quentin Tarantino - IQ 160


Ronald Reagan – IQ 105

Ronald Reagan - IQ 105


Shakira – IQ 140

Shakira - IQ 140


Sharon Stone – IQ 154

Sharon Stone - IQ 154


Stephen Hawking – IQ 160

Stephen Hawking - IQ 160


Steve Martin – IQ 132

Steve Martin - IQ 132