Εσείς σε ποια πινακίδα θα δίνατε περισσότερο σημασία; Σε μια που γράφει ένα απλό “Απαγορεύεται η Είσοδος” η σε κάποια άλλη που το “Απαγορεύεται η Είσοδος” είναι γεμάτο με τρύπες από σφαίρες;

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες

 

Τρομακτικές προειδοποιητικές πινακίδες