Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives! (2)

USB φλασάκια έχουν περάσει πολλά από τα χέρια μας.. διαφόρων χρωμάτων, μεγεθών, κατασκευαστών.

Σαν αυτά που θα δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες όμως, έχετε δει ποτέ;

Δείτε ακόμη περισσότερα USB flash drives εδώ!

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!

 

Υπάρχουν και αυτά τα USB Flash drives!