Για την Πολυκεφαλία έχουμε αναφερθεί και σε παλαιότερο άρθρο. Σας θυμίζουμε ότι Πολυκεφαλία – Polycephaly (κυριολεκτικά «πολλά κεφάλια») έχουμε όταν ζώα γεννιούνται με περισσότερα από ένα κεφάλι.

Την πολυκεφαλία συνήθως την κατατάσσουμε σε δύο είδη. Στην bicephalic (ζώα που γεννιούνται με δύο κεφάλια) και την tricephalic (ζώα που γεννιούνται με τρία κεφάλια).

Διαφήμιση

Σε αυτό το άρθρο θα σας δείξουμε φωτογραφίες ζώων με δύο κεφάλια. Πιο συγκεκριμένα ερπετών. 16 φίδια που γεννήθηκαν δικέφαλα.

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

 

 

 

Φίδια με δύο κεφάλια

Διαφήμιση