Φωτογραφίζοντας τους.. φωτογράφους!

Μάλλον τελικά η δουλειά του φωτογράφου δεν είναι και η πιο εύκολη δουλειά του κόσμου..

Φωτογραφίζοντας τους.. φωτογράφους!

(Bamboo leaf for Reuters)