Όνειρο vs Πραγματικότητα

Η πραγματικότητα όπως θα έπρεπε να είναι..