Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

Τι θα χρειαστείτε.. Ένα “εμπνευσμένο” εξώφυλλο ενός παλιού δίσκου, μια φωτογραφική μηχανή και φυσικά μπόλικη φαντασία!

Και να μην καταφέρετε το τέλειο αποτέλεσμα τουλάχιστον θα έχετε γελάσει με την ψυχή σας…

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή

 

Όταν διάσημα εξώφυλλα δίσκων παίρνουν ζωή