100 χρόνια σε 10 λεπτά

Μια σύνοψη των μεγαλύτερων γεγονότων των 100 τελευταίων χρόνων. Όλα σε ένα 10λεπτο βίντεο..