12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

12 συλλήψεις ανθρώπων ντυμένων με αστεία κουστούμια. Το πως βρέθηκαν ντυμένοι έτσι και για ποιο λόγο τους συνέλαβε η αστυνομία, είναι ένα θέμα..

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

 

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

 

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

 

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

 

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

 

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

 

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

 

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

 

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

 

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

 

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα

 

12 συλληφθέντες με αστεία ρούχα