Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

Οι κουκουβάγιες από κοντά δεν μοιάζουν σαν να τα “έτσουξαν” αρκετά το προηγούμενο βράδυ;;

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ

 

Κουκουβάγιες με.. χανγκόβερ