Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

Έχετε γάτα; Μήπως έχετε και σκάνερ;

Αν απαντήσατε και στα δυο ναι τότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε!

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;

 

Μήπως έχετε γάτα; Σκάνερ;