Τα περισσότερα έργα τέχνης του δρόμου χαρακτηρίζονται από το έξυπνο χιούμορ. Έτσι και η περίπτωση του Γάλλου καλλιτέχνη OaKoAk δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα.

Στόχος του, να εκμεταλλευτεί ότι βρει στους δρόμους της πόλης και να δημιουργήσει με αυτό ή σε αυτό..

Advertisement

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

 

OaKoAk: Ο καλλιτέχνης του δρόμου

Advertisement